Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Εργασιακή Υγεία, Ειδίκευση στην Υπαρξιακή Συστημική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

1. Ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια

Στην ουσία πρόκειται για προγράμματα παρέμβασης με στόχο την προαγωγή της εργασιακής υγείας, τη βελτίωση της απόδοσης του εργαζόμενου και την ενίσχυση της εταιρίας. Τα προγράμματα αφορούν στη διαχείριση του εργασιακού στρες και την ενίσχυση της ομαδικότητας των εργαζομένων. Παρακάτω θα δείτε τι περιλαμβάνει το καθένα.

2. Σεμινάρια ψυχολογίας που απευθύνονται σε φοιτητές & επαγγελματιίες υγείας που θέλουν να εξειδικευτούν σε θέματα εργασιακής ψυχολογίας

Η θεματολογία αφορά στη διαχείριση εργασιακού στρες, τη συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας, την ενίσχυση της ομαδικότητας στους εργαζόμενους και το ρόλο της ηγεσίας.

3. Τεχνικές χαλάρωσης


ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Διαχείριση του στρες και προαγωγή της υγείας στην εργασία
(Work-related stress & Workplace health promotion)

Στόχος
Στόχος του προγράμματος είναι, οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν, να ονομάσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους ως προς την εργασία τους και να καταλάβουν πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν την επαγγελματική απόδοση, την προσωπική τους ζωή τους, αλλά και να βρουν ισορροπία στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Απευθύνεται
Σε στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία δεν έχουν ευχάριστα συναισθήματα ως προς την εργασία τους, νοιώθουν πιεσμένοι και αγχωμένοι, αλλά και που επιθυμούν την αλλαγή και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Περιεχόμενα
Εργασία & εργασιακή ζωή – διαφορές της σύγχρονης κοινωνίας με το παρελθόν, ποια η θέση της γυναίκας.
Τι εννοούμε με τους όρους «υγεία», «εργασιακή υγεία», «υγιής εταιρεία»
Εργασιακό στρες
Πηγές στρες & εργασιακού στρες – ατομικοί παράγοντες (παράγοντας προσωπικότητα & ατομικές διαφορές), εργασιακοί παράγοντες, εργασία & οικογένεια. Πώς μεταφέρεται το στρες από την εργασία στην οικογένεια, αλλά και από την οικογένεια στην εργασία.
Στρες & περιβάλλον – σχέση ατόμου & περιβάλλοντος. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά στην ίδια περιβαλλοντική συνθήκη (π.χ. εργασιακή πίεση). Γιατί; Σε ποια κατηγορία ανήκετε; Πώς μπορείτε να το χειριστείτε;
Τι σημαίνει αγχώδης άνθρωπος;
Επιπτώσεις στρες – στο άτομο, την εταιρεία, & την οικογένεια
Αντιμετώπιση εργασιακού στρες – από τη μεριά της εταιρείας, από τη μεριά του ατόμου.
Πρακτική τεχνικών χαλάρωσης

2. Ενίσχυση της ομαδικότητας (και της απόδοσης) των εργαζομένων

Απευθύνεται
Σε εργαζομένους που εργάζονται στην ίδια ομάδα και καλούνται να φέρουν εις πέρας κοινό έργο
Σε εργαζομένους που εργάζονται στην ίδια ομάδα και δεν καλούνται να φέρουν εις πέρας κοινό έργο (π.χ. ασφαλιστές, πωλητές)

Περιεχόμενο
4-6 Βιωματικές ασκήσεις
Στόχος των ασκήσεων (σε πρώτο επίπεδο):
Να μάθει και να ονομάσει το κάθε άτομο τι προσφέρει στα άλλα μέλη της ομάδας.
Να αναγνωριστεί η αξία αυτού που προσφέρει.
Να καταλάβει το άτομο αν αυτό που δίνει στα υπόλοιπα μέλη είναι πραγματικά αυτό που πίστευε το ίδιο.
Να ανακαλύψουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους σε σχέση με τις αξίες τους στην εργασία.

Στόχος των ασκήσεων (σε δεύτερο επίπεδο)
Αναγνώριση των θετικών στοιχείων του ατόμου.
Ενίσχυση του θετικών στοιχείων του ατόμου.
Ενίσχυση του κινήτρου «δίνω».
Διαχωρισμός αυτού που πραγματικά δίνει το άτομο από αυτό που πίστευε ότι προσφέρει (εικόνα που πιστεύει το άτομο με τον εαυτό του VS πραγματική εικόνα).
Αναγνώριση από τα άτομα των στοιχείων που δεν τους αρέσει στον εαυτό τους και που βλέπουν οι άλλοι.
Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Απώτερος στόχος
Ο καθένας κερδίζει από το καλά στοιχεία του άλλου
Ενίσχυση των «καλών» στοιχείων του καθενός
Ενίσχυση της «δοτικότητας»
Αύξηση της ομαδικότητας
Βελτίωση της απόδοσης της ομάδας


Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια που αφορούν στην εργασιακή υγεία, στο seminaria-psychologias.gr