Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Εργασιακή Υγεία, Ειδίκευση στην Υπαρξιακή Συστημική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Στις ομάδες θεραπείας δεν συμμετέχουν μόνο άτομα που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. Μπορεί να συμμετέχουν άτομα, τα οποία τους απασχολούν διαφορετικά θέματα. Η συμμετοχή σε μια θεραπευτική ομάδα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική για τους εξής λόγους:

  Το κάθε άτομο συνειδητοποιεί πώς βλέπουν τη συμπεριφορά του οι άλλοι.
  Αντιλαμβάνεται πώς αυτή η συμπεριφορά του επηρεάζει τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων.
  Παρατηρεί στο «εδώ και τώρα» (μέσα στην ομάδα) πώς αυτή η συμπεριφορά του διαμορφώνει την άποψη των άλλων για το ίδιο.
  Τέλος, αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί πώς όλα τα παραπάνω καθορίζουν το πώς νοιώθει το ίδιο για τον εαυτό του.

Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί για τον κάθε συμμετέχοντα τον καθρέφτη, ο οποίος του δείχνει πώς λειτουργεί και «έξω από την ομάδα». Αυτό που συμβαίνει στο «εδώ και το τώρα» στην ομάδα – τα συναισθήματα που βιώνει, τις αντιδράσεις που προκαλεί, τη στάση που διαμορφώνει και τις αλληλεπιδράσεις που γεννιούνται – μπορεί να το αξιολογεί σε κάθε αντίστοιχη κατάσταση που συμβαίνει και εκτός ομάδας.